+31629097305 info@vertelkamer.nl
Selecteer een pagina

Privacy Policy

Met of zonder Privacy policy, zijn wij altijd al heel voorzichtig met gegevens van personen. Vanuit ons perspectief is dat logisch, want iemands verhaal is altijd waardevol én persoonlijk. Vaak hebben we niet meer nodig dan het verhaal om ons werk te doen en onze klanten goed te helpen. Aangezien narratieven (en dus ook verhalen, beelden, enz.) geen persoonsgegevens zijn hebben we daar geen Privacy policy voor nodig.

Maar soms is het wel nodig om persoonsgegevens te vragen en te gebruiken. In dat geval vragen en gebruiken we het liefst zo min mogelijk gegevens van je. Bijvoorbeeld om je uit te kunnen nodigen om je verhaal te delen of te weten in welke wijk je woont.

4vitae behandelt jouw gegevens zorgvuldig en zorgt ervoor dat jouw privacy gewaarborgd blijft. Daarom beloven we je dat we jouw (persoonlijke) gegevens:

 • beschermen alsof het onze eigen persoonlijke gegevens zijn.
 • alleen gebruiken voor de in deze privacyverklaring omschreven doeleinden.
 • niet langer bewaren dan noodzakelijk om de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden te bereiken.
 • alleen te delen indien dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.

Welke persoonsgegevens verwerken we?

Om onze producten en diensten te kunnen leveren hebben we soms de volgende persoonsgegevens nodig.

Naam

We vragen alleen naar je naam om je de gelegenheid te geven aan te geven dat wij of onze klant contact met je kunnen opnemen. Zo’n vraag is nooit verplicht. Zie wel de uitzondering bij Interviews.

Adresgegevens

Postcode en woonplaats hebben we soms nodig voor maken van rapportages of visualisaties voor klanten. Voor onderzoeken vragen we van een postcode alleen de vier letters zodat we niet precies weten waar je woont. Voor het toesturen van post gebruiken we natuurlijk wel de hele postcode.

E-mailadres

We vragen en bewaren je e-mailadres alleen om je uit te kunnen nodigen voor en te kunnen informeren over resultaten waar je zelf aan hebt bijgedragen.

Als je je hebt ingeschreven voor onze nieuwsbrief gebruiken we je e-mailadres alleen daarvoor. Uiteraard heb je de optie om je hiervoor uit te schrijven.

Telefoonnummer

We vragen en bewaren je telefoonnummer om contact met je op te kunnen nemen omdat je dat zelf aangeeft.

IP-adres

We slaan je IP adres nooit op. Op onze server monitoren we wel of mensen of organisaties onze toepassingen proberen te verstoren.

Overige gegevens die we verwerken

 • We verzamelen ook enkele persoonsgegevens die niet zijn bedoeld voor de uitvoering van onze diensten.
 • We krijgen soms databestanden of toegang tot databases.

Dit doen we aan de hand van een gerechtvaardigd belang of met jouw toestemming. Het gaat om de volgende gegevens.

Werkgerelateerde persoonsgegevens

Werk je bij ons, dan gebruiken we je gegevens alleen voor de salarisadministratie en indien wij daartoe van rechtswege worden gedwongen. Dit geldt ook voor persoonsgegevens die al voor 25 mei 2018 in ons bezit waren.

Klantgerelateerde persoonsgegevens

Ben je prospect of klant bij ons dan gebruiken we je gegevens voor het uitbrengen van offertes, overleg, toesturen van documenten en facturen. Dit geldt ook voor persoonsgegevens die al voor 25 mei 2018 in ons bezit waren.

Als klant ga je automatisch een bewerkersoverkeenkomst met ons aan bij aanvang van onze dienstverlening of bij gebruik van onze producten of diensten. Die bewerkersovereenkomst is identiek aan de informatie in de paragraaf over verwerking van persoonsgegevens hierboven. Je geeft ons dus automatisch toestemming voor verwerking van de persoonsoonsgegevens die daarbij onder ons beheer komen. Deze verwerken we conform de afspraken die in deze privacy policy staan.

Interviewgegevens

Voor interviews hebben we wel je naam nodig om na het interview contact met je te kunnen hebben over het verslag. We doen dat als volgt:

 • We maken alleen een geluidsopname van het interview als je daarvoor toestemming geeft. We gebruiken de geluidsopname voor de uitwerking van het interview. Daarna wissen we de geluidsopname.
 • We vertellen je het doel van het interview en het verslag dat we daarvan eventueel maken.
 • Verslag wordt ter controle aangeboden aan jou (de geïnterviewde).
 • Jouw feedback nemen we over in het definitieve interview verslag.

Betaalgegevens

We slaan betaalgegevens – zoals je rekeningnummer en je naam als rekeninghouder – op na een geslaagde bestelling. Voor de verwerking van je betalingen zetten we ook andere partijen in, zoals iDEAL en creditcardmaatschappijen. Bij een bestelling maken we zowel een uniek offertenummer als factuurnummer aan die gekoppeld worden aan je account.

Partnergerelateerde persoonsgegevens

Werk je als bedrijf of professional met ons samen en wisselen we daarbij persoonsgegevens uit dan gebruiken wij je gegevens alleen om samen producten of diensten te ontwikkelen of te leveren. Dit geldt ook voor persoonsgegevens van voor 25 mei 2018 die al in ons bezit zijn.

Cookies

Enkele van de hiervoor genoemde persoonsgegevens in combinatie met de door ons geplaatste cookies maken het voor ons mogelijk om te bekijken hoe jij onze website en diensten gebruikt en waar jouw interesses liggen. Zo kunnen we onze website, dienstverlening en advertenties beter aanpassen naar jouw smaak. De toestemming die je hebt gegeven voor het plaatsen van cookies en het tonen van advertenties zijn op elk moment weer in te trekken.

Serverlogs

Maak je gebruik van onze diensten, dan bewaren wij in zogenaamde serverlogs automatisch enkele gegevens over je verbinding met onze servers. Denk aan je IP-adres, browserversie, en het tijdstip van je bezoek. De IP adressen koppelen we niet aan jou als gebruiker van onze toepassingen. De gegevens in deze logs gebruiken wij om fouten op onze systemen op te lossen en personen op te sporen die ons netwerk in gevaar brengen om hier vervolgens maatregelen tegen te treffen.

Overige persoonsgegevens

Het komt wel eens voor dat we via supporttickets, socialmedia berichten of via e-mailberichten aanvullende persoonsgegevens toegestuurd krijgen waar we niet om gevraagd hebben. Hebben we deze persoonsgegevens niet nodig om je verder te helpen, dan zullen we deze – voor zover technisch mogelijk – verwijderen.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Wij verwerken (persoons)gegevens natuurlijk niet zonder achterliggende redenen, maar hebben ze nodig voor:

 • het uitnodigen voor het delen en duiden van narratieven
 • het laten werken van handige functionaliteiten op onze website, zoals bijvoorbeeld het halverwege kunnen opslaan van responses zodat je later weer verder kunt;
 • het aangaan en uitvoeren van overeenkomst met ons, zodat we weten op welke diensten jij recht hebt;
 • het opnemen van contact, bijvoorbeeld om je te helpen bij een probleem waar je tegenaan loopt;
 • het behandelen van je klacht, voor een lange en gelukkige relatie;
 • het beveiligen van onze diensten en het bestrijden van misbruik van onze onderzoeken, zodat bijvoorbeeld de resultaten betrouwbaar zijn;
 • het voeren van administratie voor personeel en financiën.
 • het visualiseren en/of analyseren van patronen in data.

Wij zullen je persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan degene die hierboven besproken zijn, tenzij je daar vooraf toestemming voor hebt gegeven of wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

Beveiliging

Wij nemen strenge beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot je persoonsgegevens te voorkomen. Zo zorgen wij:

 • dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot je gegevens, dat de toegang tot je gegevens is afgeschermd en dat onze beveiligingsmaatregelen regelmatig worden gecontroleerd worden.
 • dat wij SSL-certificaten gebruiken voor een veilige overdracht van je gegevens en je communicatie met ons.
 • dat onze laptops, computers en telefoons voorzien zijn van deugdelijke paswoorden en (zo mogelijk) bij verlies of diefstal van afstand onbruikbaar te maken zijn.

Jouw privacy en derde partijen

Wij verkopen nooit persoonsgegevens. We zullen je gegevens alleen met anderen delen in de volgende twee gevallen:

 1. Voor het verlenen of uitvoeren van onze diensten
We zetten diensten als factuursturen.nl en maken gebruik van een IT expert voor het onderhouden van onze servers en websites. Met hen hebben we bewerkersovereenkomsten gesloten die jouw privacy op minimaal hetzelfde niveau beschermen als wij dat zelf doen.
 2. Voor het uitvoeren van een wettelijke verplichting
Een politievordering kan ons verplichten om jouw gegevens met de politie te delen.

We gebruiken software van andere partijen om te meten hoe goed onze websites en apps werken. Hiervoor gebruiken wij onder andere het Amerikaanse Google Analytics, waar wij een verwerkersovereenkomt mee hebben gesloten. Meer informatie over gegevensverwerking door Google Analytics vind je in de Privacy Policy van Google.

Wij zorgen ervoor dat je gegevens goed worden beschermd en beveiligd, ook nadat ze gedeeld zijn met een andere partij.

Jouw privacyrechten

Als gebruiker van onze website en diensten heb jij enkele handige privacyrechten tot je beschikking. Zo kan je ons vragen om inzage in of correctie, verplaatsing of verwijdering van je persoonsgegevens. Daarnaast is het mogelijk om te vragen verdere verwerking van je persoonsgegevens tijdelijk stil te zetten of zelfs hiertegen bezwaar te maken.

Wil je deze rechten inzetten of er meer over weten, neem dan contact met ons op via support@4vitae.nl. Om niet zomaar te sleutelen aan de verkeerde persoonsgegevens, kunnen we je vragen om je adequaat te identificeren.

Het is ook mogelijk om contact met ons op te nemen wanneer je niet een van je privacyrechten wil uitoefenen, maar een klacht wil indienen over iets waar je niet tevreden over bent. Op grond van de privacywetgeving heb je ook het recht om bij de Autoriteit Persoonsgegevens aan te kloppen, de Nederlandse waakhond van de privacywetgeving.

Toepasselijkheid en relatie met algemene voorwaarden

Onze Algemene voorwaarden zijn onverkort van kracht ongeacht de inhoud van deze Privacy policy. Deze zijn – bij ons weten – niet strijdig met elkaar. In geval van twijfel prevaleren onze Algemene voorwaarden. Meen je toch een strijdigheid gevonden te hebben, neem dan meteen contact met ons op.

Contactgegevens

Mocht je na het lezen van onze Privacy policy nog vragen of opmerkingen hebben, neem dan contact met ons op info@vertelkamer.nl

Door nieuwe wetgeving of andere omstandigheden zullen wij onze privacyverklaring zo nu en dan aanpassen.
 Deze pagina toont altijd de laatste versie. De laatste wijziging heeft plaatsgevonden op 1 januari 2021.