+31629097305 info@vertelkamer.nl
Selecteer een pagina

De Algemene Vertelkamer zorgt voor zicht op de zaak

De kennis van het verleden, over het heden en voor de toekomst zit in de Nederlanders. Wij zorgen dat deze beschikbaar komt

w

Voor overheden

Participatie, evaluatie en toezicht door inwoners en ondernemers voor publieke organisaties

Voor bedrijven

Innovatie en monitoring van producten en diensten door klanten, medewerkers en partners voor profit organisaties

Voor samenleving

Belangenbehartiging, toezicht of kennisflow voor not-for-profit organisaties in de plurale sector

De Algemene Vertelkamer maakt de betekenis van producten en diensten zichtbaar voor mensen, leiders, bestuurders, politici en samenleving

 

Onze continue vertelprocessen maken grootschalige participatie van alle inwoners mogelijk zodat verantwoordelijke bestuurders nooit meer achter de feiten aan lopen

Warme data

Onze evaluaties leveren warme data die tijdig zicht geeft op impact en veranderingen in onze complexe samenleving

DAO

De Algemene vertelkamer wordt een Data Altruïstische Organisatie zodat dat mogelijk wordt

Rijker verantwoorden

De Algemene vertelkamer helpt organisaties rijker en transparant verantwoorden naar parters en samenleving

Verantwoorden op narratieve basis

Wat mensen vertellen vormt de basis onder de onderzoeken van de Algemene Vertelkamer. Mensen geven ook zelf betekenis aan hun ervaringen waardoor ook onvoorziene, onverhoopte en spontane/verrassende inzichten ontstaan

Narratief verantwoordingsonderzoek maakt zichtbaar wat u moet weten. Het is een rijkere vorm van evalueren en verantwoorden dan de klassieke vorm. En even schaalbaar

Indien wenselijk en beschikbaar kan ook data over financiële, procesmatige, kwaliteit en doelmatigheidsaspecten integraal worden meegenomen

Evalueren is in onze complexe samenleving een continu proces zodat bestuurders weten wat er nu verandert. De tijden van achteraf constateren zijn voorbij.

 

Lopende onderzoeken en projecten

Narratieve evaluatie en verantwoording Wmo dienstverlening over de periode 2023 tot tweede kwartaal 2024

Evaluatie van de impact van kortdurende gevangenisstraf op daders en hun sociale netwerk in samenwerking met Restorative Justice Nederland

Continue evaluatie en ondersteuning besturing van sociaal team Gemeente Stede Broec

Meer weten?

Neem contact op via info@vertelkamer.nl